Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
25 Mayıs 2024 Cumartesi 
Ziyaretçi Sayımız: 1.730.103

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 

Telekom   

T.C.

     YARGITAY 13.Hukuk Dairesi

 

 

MAHKEMESİ:  Eskişehir Asliye Hukuk Mahkemesi 

TARİHİ:           09/11/2009

NUMARASI:    2009/194-2009/371

DAVACI:         Suat Kadan

DAVALI:         Türk Telekomünikasyon A,Ş. Genel Müdürlüğü

vekili avukat Gülbahar Erdoğan

 

 

 

Y A R G I T A Y   İLAMI

 

 

 

Taraflar arasındaki abonelik sözleşmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

 

 

KARAR

 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.55 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 13.5.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Başkan           Üye                 Üye                 Üye                 Üye

A.Alkan         M.A.Esmer     N.Şatır          R.Ünal           M.Duman

 

 

 

 

 

 

 

Lira             :

67.20                 TL  T.B.H

17.15                 TL  O.H.

15.60                 TL  P.H.

 1.55                 TL Kalan

 

Okundu                                       K.A.


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |