Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
5 Temmuz 2020 Pazar 
Ziyaretçi Sayımız: 1.484.353

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
Yağ yakmayın,sağlığımızla oynamayın...
Yağ yakmayın,sağlığımızla oynamayın...

Şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslerden salınan egzoz gazlarından artan şikâyetleri değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf ÖNDER ” Artan şikâyetlerden yeterli ve sağlıklı bir denetim yapılmadığı anlaşılmaktadır. ” dedi.

 

 

 

Genel Sayman Yusuf ÖNDER konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Araçların egzozlarından çıkan siyah dumanların bileşiğinde bulunan gazlar, kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltıyor, doku, kemik ve sinir sistemlerine zarar veriyor. Egzoz dumanın bileşiğinde bulunan gazların insan vücudunda kansere yol açacak derecede zararlar vermektedir.Araçlar çalıştığında egzozlarından havaya, karbonmonoksit, azotoksit hidrokarbon gazlarıyla ağır metal kurşun karışmaktadır. Renksiz, kokusuz bir gaz olan karbonmonoksit kapalı ortamlarda zehirleyici, hatta öldürücüdür.

13.05.2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’un 14 üncü maddesinin (a) bendi ile 2006/10 sayılı 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin Genelge’nin 2 nci maddesi uyarınca ve 14 Kasım 2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:392) ile yeniden belirlenen değerlendirme oranı da dikkate alınarak; egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahibine 660 TL (Altıyüzaltmış Türk Lirası) yönetmelikte belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahibine 1.320 TL (Binüçyüzyirmi Türk Lirası) idari para cezasının herhangi bir süre verilmeksizin uygulanmaktadır.

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün “Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi” gereğince egzoz gazı ölçümü tüm araçlar için 01.01.2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, 2010 yılında egzoz gazı emisyon ölçümlerine ve taşıtların egzoz gazı emisyon ölçüm pulu bulunup bulunmadığına ilişkin denetimlere özen gösterilerek, Yönetmelikte bahsi geçen usul ve esasların geniş kitlelere duyurabilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli hususlar ve verilecek cezalar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. İl çevre ve orman müdürlükleri ve il emniyet müdürlüğü ile işbirliği halinde aylık ortak bir denetim programının oluşturulması, plan dahilinde denetimlerin yapılması gerekmektedir.

Alo çevre hattının olmaması tüketicilerin denetim konusunda kamuya yapacağı katkıyı engellemektedir.Denetimler arttırılsın. Alo çevre hattı derhal kurulsun.

Yusuf ÖNDER

Genel Sayman

 

 

2276 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |