Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
7 Haziran 2023 Çarşamba 
Ziyaretçi Sayımız: 2.050.068

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Yönetim Kurulumuz

Denetim kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma Kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden

Faydalı linkler
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
Eskişehir’de tam bir çevre felaketi yaşanıyor...
Eskişehir’de tam bir çevre felaketi yaşanıyor...

Eskişehir’de evsel katı atıklarla ilgili açıklama yapan Tüketiciyi Destekleme Derneği(TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin GÜLLÜ, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, merkezin dışındaki ilçelerde, evsel katı atıkların yönetiminde görevini yapmadığı için, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buralarda evsel atıklar düzenli depolanmadığı ve bertaraf edilmediğinden dolayı Eskişehir’de tam bir çevre felaketi yaşanmaktadır” dedi.

 

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin GÜLLÜ şu açıklamayı yaptı:

Temiz bir çevrede yaşamak, en temel evrensel tüketici hakkıdır.Bütün belediyelerin temiz çevre için duyarlı olmaları ve üzerlerine düşen görevleriyerine getirmeleri gerekir.

Evsel katı atıkların sağlıklı olarak yönetimi belediyelerimizin asli görevidir.Büyükşehirlerde bu görevyasal olarak ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi arasında paylaşılmıştır.İlçe belediyeleri evsel katı atıkların konutlardan ve iş yerlerinden toplanmasından sorumludur.Büyükşehir belediyesi ise toplanan bu evsel katı atıkların düzenli depolanması ve bertarafından, aynı zamanda ilçelerdekatı atık çöp transfer istasyonlarınınkurulmasından ve işletilmesinden sorumludur.

İl sınırlarını kapsayacak şekilde vebütün ilçe belediyelerinde, oluşan evsel katı atıkların düzenli depolanması ve bertaraf edilmesi görevi, 2012 yılına çıkarılan 6360 Sayılı Kanuna bağlı olarakEskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesinden bu tarafa yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen, EBB bugüne kadar merkezin dışındaki ilçe belediyelerinin evsel katı atıklarının düzenli depolanmasınısağlamamış ve buralarda katı atık çöp transfer istasyonu kurmamıştır.

Eskişehir’de merkezin dışındaki ilçelerde oluşan atıkların düzenli olarak depolanması noktasında, EBB üzerine düşen bu görev ve sorumluluğu yapmadığından dolayı, ilçe belediyeleri topladıkları evsel katı atıkları, mecburen kendi sınırlarında oluşturdukları alanlara dökmek zorunda kalmaktadırlar. Sonuçta bu atıklar düzenli depolanmadığı için,Eskişehir halkı mağdur olmakta,hava, su ve toğraklarımız kirlenmekte, bu durum bütün canlılar, çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu yönüyle, Eskişehir’de yıllardır devam eden,tam birçevre felaketi yaşanmaktadır.

Bu açıklamalara bağlı olarak:

1-EBB, Büyükşehir Belediye Kanunu’nun kendisine verdiği görev ve sorumluluğu daha fazla ertelemeden, savsaklamadan, acilen Eskişehir’de merkezin dışındaki ilçelerde oluşan evsel katı atıkların düzenli depolanmasını sağlamalı, şehrimizde çevrenin,toprağın, havanın, yer altı ve yerüstü sularımızın daha fazla kirlenmesini önlemelidir.

2-EBB,özellikle merkezin dışındaki ilçeler için, vakit kaybetmeden acilen evsel katı atık çöp transfer istasyonlarını kurmalıdır.

3-EBB, bugüne kadar merkezin dışındaki ilçelerde oluşan,evsel katı atıkların gelişi güzel döküldüğü, vahşi katı atık çöp depolama alanlarınıacilen rehabilite etmeli ve bu yerlerin ıslahını sağlamalıdır.

4-Bu konuda, ÇevreŞehircilik ve İklim Değişikliğiİl Müdürlüğü gerekli denetimleri yapmalı ve görevini yapmayan, EBB’ye gerekli uyarılarda bulunmalı, gerekirse yasal müeyyide uygulamalıdır.

5-Atık yönetimi ve çevrenin korunması hususunda, gerekli çalışmaları yapmayan, üzerine düşen görevleri yerine getirmeyenler için, Çevre Kanunu’nun ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanabilir.

#TÜKDES #EskişehirdeÇevreFelaketi #EBBİlçeBelediyeleriİçinNedenKatıAtıkÇöpTransferİstasyonuYapmıyor? 

 Eskişehir,12.04.2022

Dr. Gültekin GÜLLÜ

Genel Başkan Yardımcısı

737 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |