Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
7 Haziran 2023 Çarşamba 
Ziyaretçi Sayımız: 2.050.065

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Yönetim Kurulumuz

Denetim kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma Kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden

Faydalı linkler
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 
   
STK'lar kira stopajından kurtarılsın
STK'lar kira stopajından kurtarılsın

Sivil Toplum Kuruluşlarının ofis kiraları için tevkifat yapma ve muhtasar beyanname verme mecburiyetini değerlendiren   TÜKDES   Genel Saymanı  Yusuf ÖNDER” STK'lar desteklenmek isteniyorsa;dernekler,sendikalar ve vakıflar ofis kiraları için ;muhtasar beyanname verme stopaj ödeme mecburiyetinden muaf olmalıdır "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel  Sayman Yusuf ÖNDER konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

 

Gelir Vergisi Kanununun Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname ,başlıklı 94.Maddesi ;dernekler ve vakıfların faaliyetlerini yürütmek amacıyla  kiraladıkları ofislere ödedikleri kiralar için; istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar hükmünü ihtiva etmektedir.

 

Bu uygulama dernek ve vakıfların bütçesi üzerinde önemli bir yük oluşturmakta,zira bu durum  piyasada  kira+stopaja dönüşmektedir.

 

Derneklerin faaliyetlerini yürütmek amacıyla kiraladıkları ofislere için ;muhtasar beyanname verme ve stopaj ödeme  mecburiyeti ;kendi yağı ile kavrulan,kavrulurken bazen yanan  derneklere ek mali yükler getirmektedir.Ofis kiraları için ;muhtasar beyanname verme yükümlülüğü/maliyeti ve stopaj ödeme mecburiyeti;gönüllülerinin aidat ve bağışlarından başka geliri olmayan Sivil Toplum Kuruluşlarını(STK) zorlamaktadır.

 

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25.03.2022  tarihinde AK Parti TBMM Grubu tarafından TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

 

STK'ların /Derneklerin;ofis kiraları için; muhtasar beyanname verme  ve tevkifat yapma /ödeme mecburiyeti kaldırılsın  ...

 

Önümüzdeki günlerde komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda görüşülecek kanun teklifine eklenecek bir madde ile STK'lar /Dernekler/Sendikalar muhtasar beyanname verme ve  tevkifat/ödeme  yapma mecburiyetinde muaf tutulmalıdır.Zaman zaman STK'ları destekleyen adımlar atan kamu otoritesi STK'lara sağlayacağı muhtasar beyanname verme ve tevkifat /ödeme yapma istisnası ile STK'lara çok önemli bir destek sağlayacaktır.

 

STK'lar desteklenmek isteniyorsa;dernekler,sendikalar ve vakıflar  ofis kiraları için; muhtasar beyanname verme  ve stopaj ödeme mecburiyetinden muaf olmalıdır.

 STK'ları ofis kira stopajından kurtarılsın ...

 

Yusuf ÖNDER

Genel Sayman   

628 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |