Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
7 Haziran 2023 Çarşamba 
Ziyaretçi Sayımız: 2.050.064

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Yönetim Kurulumuz

Denetim kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma Kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden

Faydalı linkler
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 

Haksız şart   

T.C.

YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

 

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
HAKSIZ ŞART

 

Karar Tarihi   : 19.02.2004

Karar No       : 1888

Karar Yılı       : 2004

Esas No        : 13819

Esas Yılı        : 2003

Daire No       : 13. Hukuk Dairesi

 

 (4077 s. Tüketici K. Madde 4, 6, 10)

 

Karar             : Taraflar arasındaki tüketici davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

Davacı, davalının dava dışı şirketle yaptığı kredili kampanyasından satın aldığı iki adet bilgisayarın ayıplı çıktığını, arızalarının giderilmediğini, 14.3.2000 tarihinde sözleşmeyi feshettiğini bildirdiği ve bilgisayarları satıcı firmaya iade ettiği halde ödediği kredi bedellerinin iade edilmediğini yaptığı icra takibine de itiraz edildiğini ileri sürerek İtirazın iptali ile inkar tazminatını dilemiştir.

 

Davalı, davacının kullandığı kredi nedeni ile kendilerinin alacaklı olduğunu, ayrıca kredi sözleşmesinin 7. maddesi gereğince kendilerinden talepte bulunamayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.

 

Mahkemece, aradaki sözleşmenin tüketici sözleşmesi olup belirli bir mal veya hizmet alımı için kredi verilmediğinden davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

Taraflar arasında düzenlenen 17.11.1998 tarihli bireysel kredi sözleşmesinin 7. maddesi kredinin veriliş tarihinden sonra kendisi ile mal ve hizmet sunan kişi ve kuruluşlar arasında çıkacak uyuşmazlıklardan veya malın ayıplı olması vb. hallerde bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacağı ve bunların da kredi borcunun geri ödenmesi hususuna hiçbir etkisi olmayacağını kabul ve taahhüt eder" denmektedir. Ancak bu md. 4077 sayılı Kanun'un 6/1. madde. uyarınca tüketici aleyhine haksız şart teşkil etmekte olup, 6/2-3. maddeleri uyarınca tüketici için bağlayıcı değildir. Davalı 4077 sayılı Kanun'un 4/3. maddesi gereği "sağlayıcı bayi acente ve 10. maddesinin 5. fıkrasına göre kredi veren ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından müteselsilen sorumludur" denmektedir. Bu durumda davalının kredi veren olarak ayıptan sorumlu olacağı gözetilerek mahkemece işin esasına girilip delillerin değerlendirilmesi suretiyle hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

 

SONUÇ           : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 19.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |