Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
28 Şubat 2020 Cuma 
Ziyaretçi Sayımız: 1.402.797

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 

Prof.Dr.Ersin YÜCEL

   

Profesör Doktor Ersin YÜCEL

E-Mail: eyucel@anadolu.edu.tr 

Kişisel web sayfası: http://home.anadolu.edu.tr/~eyucel/
________________________________________Kişisel Bilgiler________________________________________Ana Dili: TürkçeUyruğu: Türkiye Cumhuriyetiİş Adresi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, BOTANİK ANABİLİM DALI, 26470 ESKİŞEHİRİş Telefonu: +90 (222) 335 0580 / 4722Faks: +90 (222) 230 4910Fakülte: FEN FAKÜLTESİBölüm: BİYOLOJİ BÖLÜMÜAna Bilim Dalı: BOTANİK ANABİLİM DALIİlgi Alanları: Ekoloji, Tıbbi Bitkiler, Çevre Biyolojisi, Süs Bitkileri, Zehirli Bitkiler, Bitki Biyolojisi, Bitki Sistematiği, Biyolojik Çeşitlilik________________________________________Öğrenim Durumu________________________________________İlkokul:  Üçbaşlı Köyü İlk Okulu, Mihalıççık-EskişehirOrtaokul:  Mihalıççık Orta Okulu, Mihalıççık-EskişehirLise:  Bahçeli Evler Lisesi, EskişehirLisans:  Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, TrabzonYüksek Lisans:  Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölümü, EskişehirDoktora:  Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölümü, EskişehirDoçentlik:  Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölümü, EskişehirProfesörlük:  Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir,________________________________________Bildiği Yabancı Diller________________________________________1)  Fransızca: Okuma: Temel düzeyde Yazma: Temel düzeyde Konuşma: Temel düzeyde2)  İngilizce: Okuma: İyi derecede Yazma: İyi derecede Konuşma: İyi derecede________________________________________Akademik Ünvanlar________________________________________Yrd. Doçent:  Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 1992Doçent:  Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 1996Profesör:  Biyoloji Bölümü, Fen Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 2001________________________________________


İdari Görevler________________________________________1)  Anadolu Üniversitesi Park-Bahçe-Sera Ve Ağaçlandırma İşleri İle Peyzaj Düzenlemeleri Hizmet Birimleri Yöneticiliği, 1988 - 19952)  Fakülte Kurulu Üyeliği; Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği,Yardımcı Doçent ÜyeTemsilcisi, Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, 01/12/1993 - 01/12/19963)  Yönetici, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu (ANES), 15/01/1994-Devam ediyor4)  Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 01/12/1995 - 06/12/20105)  Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anadolu Üniversitesi, 1999- Devam ediyor6)  Fakülte Kurulu Üyeliği, Doçent Temsilcisi Üye, Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, 01/12/1999 - 01/12/20017)  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Profesör Temsilcisi Üye, Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, 01/12/20028)  Senato Üyeliği, Seçilmiş Profesör Üye, Anadolu Üniversitesi, 01/12/2002 - 08/10/20059)  Biyoloji Bölüm Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, 23/11/2005 - 200810)  Enstitü Kurulu Üyeliği, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 23/11/2005 - 26/12/200811)  Fakülte Kurulu Üyeliği, Biyoloji Bölüm Başkanı olarak, Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, 23/11/2005 - 200812)  Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçilmiş Profesör Üye, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 28/12/2005 - 26/12/200813)  Komisyon Üyeliği, Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Danışma Komisyonu üyeliği, 09/12/201014)  Danışma Kurulu Üyeliği, Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Anadolu Üniversitesi, 17/10/2011 - 10/06/201415)  Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçilmiş Profesör Üye, Anadolu Üniversitesi, 27/03/2012 - 19/04/201616)  Botanik Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, 30/05/2013-Devam ediyor17)  Fakülte Kurulu Üyeliği; Seçilmiş Profesör Üye, Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, 22/12/2014- Devam ediyor________________________________________Yüksek Lisans Tezi________________________________________1)  Yücel, Ersin. "Eskişehir ve Yöresi Bazı Musci Türleri Üzerinde Taksonomik ve Morfolojik Çalışmalar" Anadolu Üniversitesi, 1987________________________________________Doktora Tezi________________________________________1)  Yücel, Ersin. "Ehrami Karaçam [Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata]'ın Doğal Yayılışı ve Ekolojik Özellikleri". Anadolu Üniversitesi, 1992________________________________________Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri________________________________________1)  Ceylan, Faik. "Düzce ve çevresinde gıda olarak tüketilen yabani bitkilerin tüketim biçimleri ve besin öğesi değerleri” . Anadolu Üniversitesi, 15/09/20112)  Yılmaz, G.“Dorystoechas hastata’nın Biyolojik ve Ekolojik Özellikleri”. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 23/08/20063)  Çelik, Şehnaz. "Zile (Tokat) İlçesinde Ağır Metal Kirliliğinin Tesbitinde Populus x canadensis Moench'in Bioindikatör olarak Kullanılması". Anadolu Üniversitesi,, 10/10/20014)  Unay, Nazan. "Çifteler (Eskişehir) İlçesinde Tüketilen Yabani Bitkiler ile Bunların Besin Öğesi Değerlerinin Saptanması". Anadolu Üniversitesi, 27/06/20015)  Uysal, Ö. Sibel. "Bilecik İli ve Yöresi Karayosunlarının (Musci) Türleri Üzerinde Taksonomik ve Morfolojik Çalışmalar". Anadolu Üniversitesi, 01/09/20006)  Uryan, Burcu. "Mihalıççık İlçesinin (Eskişehir) Florası". Anadolu Üniversitesi, 02/08/20007)  Tarım, Sema. "Eskişehir Kalabak Ormanları Odunsu Bitkileri ve Bunların Kullanım Değerleri". Anadolu Üniversitesi, 23/02/20008)  Altınöz, Nihat. "Salvia wiedemannii Boiss.'in Ekolojik Özellikleri". Anadolu Üniversitesi, 14/03/19979)  Savaroğlu, Filiz. "Kütahya Yöresi Karayosunlarının (Musci) Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri". Osmangazi Üniversitesi, 25/03/1996________________________________________Yönetilen Doktora Tezleri________________________________________1)  Karakaya, Turgay. "Gaziantep Yöresi Nur Dağı'ndan Kuşburnu(Rosa canina L.)'nun Ekolojik Özellikleri ile Potansiyel Dağılım Modellemesi ve Haritalanması" Anadolu. Üniversitesi, 22/11/20162)  Ak, Ayşe. "Buğday çeşitlerinde ağır metal stresinin hücre bölünmesi ve antioksidan enzim seviyeleri üzerine ekotoksikolojik etkileri". Anadolu Üniversitesi, 23/09/20113)  Yılmaz, Gülçin. "Rubus L. Cinsi Glandulosi Subseksiyonunun Ekolojik Genetiği". Anadolu Üniversitesi, 15/09/20094)  Güner, Ş.T., " Türkmen Dağı Sarıçam (Pinus sylvestris ssp. hamata) Ormanlarının yükseltiye Bağlı Büyüme Beslenme İlişkilerinin Belirlenmesi". Anadolu Üniversitesi, 12/07/20065)  Köse, Y. Bülent. “Centaurea L. Cinsi Phalolepis (Cass.) DC. Seksiyonunun Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri”. Anadolu Üniversitesi, 20/06/20066)  Çelik, Sezgin. "Centaurea L. Cinsi Psehelloidea (Bois.) Sosn. Seksiyonuna Ait Türlerin Ekolojik Özellikleri". Anadolu Üniversitesi, 09/06/2003________________________________________Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler________________________________________1)  Işık G., Yücel E., "Ecophysiological effects of tribenuron methyl used as herbicides on some Triticum aestivum types grown in Turkey"Biological Diversity and Conservation, Volum 9/3, 35-39 (2015), 15/12/20162)  Köse, Y. B., Sönmez, E., Yücel, E. "Ecological Features Of Centaurea L. Section Phalolepis (Cass.) Dc. In Turkey". Applied Ecology And Environmental Research 14(4): 523-536. (SCI), 26/09/20163)  Ak, A., Işık, G., Yücel, E., "The Effects Of Copper (CuCl2) On Mitotic Cell Division Of Lebanon Cedar (Cedrus libani)". Fresenius Environmental Bulletin, Volume 25 No. 10/2016, 4324-4326. (SCI), 18/08/20164)  Sözen, E., Yücel, E., "Determination of genetic relationships between some endemic Salvia species using RAPD markers", Biological Diversity and Conservation, Volum 8/3, 248-253 (2015) ., 15/12/20155)  Köse, Y.B., Yücel, E., "Light effects on seed germination of endemic Centaurea L. species in section Phalolepıs (Cass.) DC.", Biological Diversity and Conservation, Volum 8/3, 218-222 (2015) ., 15/12/20156)  Güner, Ş. T., Yücel, E., "The relationships between growth of Pinus sylvestris ssp. hamata forests with ecological factors in Central Anatolia", Biological Diversity and Conservation, 8/3, 06-19 (2015) ., 15/12/20157)  Yücel Şengün, İ., Yücel, E., “Yabani meyvelerin antimikrobiyal özellikleri (Antimicrobial properties of wild fruits)”, Biological Diversity and Conservation, Volum 8/1, 69-77 (2015)., 15/04/20158)  Yücel, M., Yücel, E., "On the Ecotoxicological Effects of Eeavy Eetal Eollution of Industrial Origin Determination of Wheat Varieties"Biological Diversity and Conservation (BioDiCon),6/3 (2013) 6-11, 15/12/20139)  Yücel, E., Ak, A., Çoban, Z.,"Effects of Alkaline Salts and Acid Concentrations in Tragopogon latifolius" YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI)2013, 23(3): 193–198., 05/09/201310)  Yücel, E., Özel, AN., Yücel-Şengün, İ."Kemaliye (Erzincan) ilçesinde gıda olarak tüketilen bitkiler ve bölgeye has diğer yiyecekler" Biological Diversity and Conservation, Cilt 6/2, 34-44, 15/08/2013 11)  Yücel, E., Şengün, Y.İ., Çoban, Z., "The wild plants consumed as a food in Afyonkarahisar/Turkey and consumption forms of these plants". Biological Diversity and Conservation (BioDiCon). Volume 5/2, 95-105., 15/08/201212)  Erkara İP.,Köse YB.,Osoydan K., Yücel E.,Pollen morphology of some endemic Turkish Centaurea L.(Asteraceae, section Phaloletis) and their taxonomic value." Plant Systematics and Evolution, 298. 6 (2012): 1111-1117., 03/06/201213)  Yücel E.,Tapırdamaz A., Yücel İ.,Yılmaz G., Ak A."Determining the usage ways and nutrient contents of some wild plants around Kisecik Town (Karaman/Turkey)" Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), Volume 4/3, 71-82, 15/12/201114)  Ak A., Yücel E., "Ecotoxicological effects of heavy metal stress on antioxidant enzyme levels of Triticum aestivum cv. Alpu" Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), Volume 4/3, 19-24(2011), 15/12/201115)  Yücel,E.,Güney,F.,Şengün.,Y.,İ. The wild plants consumed as a food in Mihalıççık district (Eskişehir/Turkey) and consumption forms of these plants.Biological Diversity and Conservation (BioDiCon).Volume 3/3,158-175, 01/12/201016)  Sözen,E.,Yılmaz,M.,Çolak,G.,Yücel,E.,Ecotoxicological effects of alkaline metal salts (NaCl, KNO3), strong acid (H2SO4) and some heavy metals (CuCl2, FeCl3, MgCl2 ve ZnCl2) on the germination of chickpea (Cicer arietinum) seeds.Biological Diversity and Conservation (BioDiCon). Volume 3/3, 64-71., 01/12/201017)  Yücel, E., Güner,S.T., "Sulphur Pollution and its Impact Dependency on the Altitude in the West Anatolian Scots Pine Forest". Ekoloji, Cilt 19,76,1-7(2010)-SCI-, 01/08/201018)  Yücel, E., Edirnelioğlu, E., Soydam, S., Çelik, S., Çolak, G., "Myriophyllum spicatum (Spiked water-milfoil) as a biomonitor of heavy metal pollution in Porsuk Stream/Turkey " Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), Volume 3/2, 133-144 (2010)., 01/08/201019)  Köse, Y.B., Alan, S., Yücel, E.,"Comparative Investigation of the Morphological Characteristics of Species belonging to the Centaurea L. Section Phalolepis (Cass.) DC." Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), Volume 3/1, 10-22 (2010)., 01/04/201020)  Çelik S., Yücel E., Çelik S., Gücel S., Öztürk M., Carolina poplar (Populus x canadensis Monench)as a biomonitor of trace elements in Black sea region of Turkey, Journal Of Environmental Biology, 31, 225-235 (2010)-SCI-, 01/02/2010------------J Environ Biol. 2010 Jan-Mar;31(1-2):225-32.
21)  Tuna Uysal1, T., Köse, Y.B., Yücel, E., Ertugrul, K., New Chromosome Counts In Centaurea Sectıon Phalolepıs (Asteraceae) From Turkey, Belg. J. Bot. 142 (1) : 41-46 (2009), 01/02/200922)  Gücel, S., Öztürk, M., Yücel, E., Kadis, C., Güvensen, A., "Studies On Trace Metals In Soils And Plants Growıng In The Vicinity Af Copper Mining Area - Lefke, Cyprus", Fresenius Environmental Bulletin, Volume 18 – NO 3., 360-368 (2009)-SCI-, 15/01/200923)  Gücel, S., Özkan, K., Çelik, S., Yücel, E., Öztürk, M., "An Overview of the Geobotanical Structure of Turkish Pinus sylvestris and Carpinus betulus Forests", Pak. J.Bot., 40 (4) 1497-1520 (2008)-SCI-, 01/09/200824)  Yücel, E., "Ecotoxicological effects of Different Concentrations of Alkaline Metal Salts and an Acid on the Seed germination of Pinus nigra ssp. pallasiana", Pak. J.Bot., 40 (4) 1331-1340 (2008)-SCI-, 01/09/200825)  Köse,Y.B., Demirci, B., Başer, K.H.C.,Yücel, E., "Composition of the Essential Oil of Three Endemic Centaurea Species From Turkey", Journal of Essential Research, Vol. 20, July/August, 335-338 (2008)-SCI-, 01/08/200826)  Çelik, S.,Yücel, E., “Conservation Strategy of Critical Endemic Centaurea hausknetchii Boiss. (Section: Cyanoroides) and Effects of Different Salt, Nitrate and Acid Concentrations on the Germination of Seed” Asian Journal of Chemistry. Vol. 20, No.5. 4051-4058 (2008)-SCI-, 01/07/200827)  Celik, S., K. Özkan, E. Yücel,“Morphological Variation of Two Taxonomically Distant Centaurea L. Species a Natural Gradient with Soil Physic and Chemistry and Plant Nutrients Effects”, Asian Journal of Chemistry, 20 (4), 3171-3181 (2008)-SCI-, 01/05/200828)  Yücel, E., "Ecotoxicological effects of Different Concentrations of Alkaline Metal Salts and an Acid on the Seed germination of Pinus nigra ssp. pallasiana", Pak. J.Bot., 40 (4) 1331-1340 (2008)-SCI-, 15/04/200829)  Çelik, S., Yücel, E., Mendes, M., “Canonical Correlation Analysis for Studying the Relationship Between the Basic Morphological and Some Soil Chemical Characteristic of Centaurea mucronifera DC. (Asteraceae)”. Asian Journal of Chemistry. Vol. 20, No. 3. 2451-2456 (2008)-SCI-, 01/03/200830)  Çelik, S., Özkan, K., Yücel, E., “Morphological Variation and Plant Nutrients Effects of Two Taxonomically Distant Centaurea L. Species” Asian Journal of Chemistry. Vol. 20, No.4.3171-3181 (2008) -SCI-, 01/02/200831)  Yücel, E., Çelik, S., Özkan, K., Soydam, S., “Determination Of Appropriate Planting Season, Seedling Type and Wooden Species for Restoration of Unproductive Ecosystem at Semi-Arid Zones” Journal of International Research Publications www.eJournalNet.com, Vol 2. ISNN 1311-8978, 01/12/200732)  Köse, Y.B., Alan, S., Koca, F., Yücel, E. "Anatomıcal And Morphologıcal Studıes On Two Endemıc Specıes From Turkey: Centaurea dıchroa Boıss. & Heldr And Centaurea Wagenıtzıı Hub.-Mor.", J.Fac.Pharm.,39,85-99 (2007), 12/08/200733)  Çelik, S., Özkan, K., Yücel, E., Göktürk, R. S., Öztürk, M., Determination of "Indicator Species And Comparison of Soil Characteristics of Centaurea Mucronifera Dc. And Centaurea Pyrrohoblephara Boiss. Distributed in Turkey". Int. J. Biol. Biotech. Vol. 3 (3), 609-617 (2006)., 14/06/200634)  Güven, K., Yücel, E., Çetintaş, F., “Antimikrobiyal Activities of Fruits of Crataegus and Pyrus Species”. Pharmaceutical Biology. Vol. 44, No. 2. 79-83 (2006)-SCI-, 04/01/200635)  Sarker, S.D., Kumarasamy, Y., Shoeb, M., Celik, S., Yücel, E., Middleton, M., And Nahar, L., "Antibacterial and Antioxidant Activities of Three Turkish Species of Genus Centaurea", Oriental Pharmacy And Experimental Medicine 5(3), 246-250, (2005), 15/05/200536)  Altıntaş, A., Kose, B.Y., Yücel, E., Demirci, B., Başer, K.H.C., “Composition of the essential oil of Centaurea dichroa”. Chemistry of Natural Compounds, Vol. 40, No. 6, 604-605 (2004)-SCI-, 04/05/200437)  Yücel, E., “Ecological Properties of Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneriana”. Silvae Genetica: 49 / 6: 264-277 (2000)-SCI-, 01/12/200038)  Yücel, E., “Effects of Different Salt (NaCl), Nitrate (KNO3) and Acid (H2S04) Concentrations on the Germination of Some Salvia Species Seeds“. Seed Science & Technology 28: 853-860 (2000)-SCI-, 01/12/200039)  Yücel E., Hatipoğlu A. ve Ş.T. Güner, "The Effects of the Lead (PbCl2) on Mitotic Cell Division of Anatolian Black Pine (Pinus nigra ssp. pallasiana)" Biological Diversity and Conservation (BioDiCon), Volume 1/2, 124-129 (2008)________________________________________Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler________________________________________1)  Hilooğlu M, Yücel E., Kandemir A., Sözen E. "Endemik Teucrium leucophyllum (Lamiaceae) Tohumlarında in vitro Çimlendirme çalışmaları", Sinop Üni J Nat Sci 1(1):53-61 (2016)., 13/07/20162)  Ceylan, F., Yücel, E., Düzce ve Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Bitkilerin Tüketim Biçimleri ve Besin Öğesi Değerleri, AKU J. Sci. Eng., Cilt:15 Sayı:3, 1-17. (2015), 30/12/20153)  Yücel E., Edirnelioğlu E., Yücel M. "Orta-Batı Anadolu Geçiş Bölgesindeki Ormanlarda Trafik Kaynaklı Kadmiyum (Cd+2)Kirliliğinin Belirlenmesi"Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2014 (1), 48-68, (2014), 13/07/20144)  Ak A., Yücel E., Ayan S.,"Relationship Between Seed Germination and Catalase Enzyme Activity of Abies Taxa From Turkey" Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 185-188 (2012), 01/08/20125)  Güner, Ş.T., Özkan, K, Yücel, E., “Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler: Türkmen Dağı örneği”, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12: 1-6, 15/03/20116)  Yücel, E., Yılmaz, G., Effects of Different Alkaline Metal Salts (NaCl, KNO3), Acid Concentrations (H2SO4) and Growth Regulator (GA3) on the Germination of Salvia cyanescens Boiss. & Bal. Seeds, G.U. Journal of Science, 22(3): 123-127 (2009), 01/07/20097)  Yücel, E., "Eskişehir (Türkiye)’de Yanan Orman Alanlarının Ağaçlandırılması İçin Ağaç ve Fidan Tipinin Belirlenmesi". Ekoloji (Çevre Dergisi), Cilt 1, Sayı 45 : 28-36 (2002), 01/12/20028)  Yücel,E., Tunay, M., "Nazilli (Aydın) İlçesi ve Köylerinde Yenen Yabani Bitkiler", Türkiye Herboloji Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 10-17 (2002), 15/04/20029)  Savaroğlu,F., Tokur, S., Yücel, E. "Kütahya Yöresinde Yayılış Gösteren Bazı Karayosunu (Musci) Taksonları". Anadolu Üniv. Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 2, Sayı 2: 393-399 (2001), 01/12/200110)  Yücel, E.; Altınöz, N.: "Salvia wiedemannii'nin Ekolojik Özellikleri". Ekoloji (Çevre Dergisi), Cilt 10 Sayı 38: 9-17, (2001), 01/12/200111)  Yücel, E.; Tülükoğlu, A.: "Gediz (Kütahya) Çevresinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler. Ekoloji (Çevre Dergisi)". Sayı 36: 12-14, (2000), 01/12/200012)  Uysal, İ., Yücel, E., Pirdal, M., Öztürk, M., "Çevre Çıkmazı ve Çevre Biliminin Ana İlkeleri". Ekoloji (Çevre Dergisi), Sayı 31: 9-13 (1999), 01/12/199913)  Yücel, E., "Galanthus gracilis Celark.'in Yeni Bir Yayılış Alanı ve Ekolojik Özellikleri", Ekoloji (Çevre Dergisi), Sayı 29: 3-5 (1998), 01/12/199814)  Yücel, E., "İlginç Bir Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)", The Karaca Arboretum Magazine Vol. IV, Part 3, 113-120 (1998), 01/12/199815)  Yücel, E., Aşan Z., Öz, M., Öztürk, M., "Eskişehir Yöresinde Bazı Orman İçi Dinlenme Alanlarının Rekreasyonel Talep Değerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", Ekoloji (Çevre Dergisi), Sayı 26: 21-26 (1998), 01/12/199816)  Yücel, E., "Pinus brutia Ten. var. agrophiotii Papaj.'nin Yeni Bir Yayılış Alanı ve Ekolojik Özelikleri", The Karaca Arboretum Magazine Vol. IV, Part 1: 22-28 (1997), 01/12/199717)  Yücel, E., "Ebe Karaçamı (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneriana (Saatçi.) Yaltırık)'nın Tohum Çimlenme Ekolojisi Üzerine Araştırmalar", Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı 23: 21-26 (1997), 01/01/199718)  Yücel, E., "Asya Servi Kavağı (Populus usbekistanica Kom. ssp. usbekistanica cv."Afghanica") Kullanılarak Kütahya İlinde Trafik Kökenli Pb, Cd ve Zn Kirliliğinin Araştırılması", Doğa Türk Botanik Dergisi, 20, 2: 113-116 (1996), 01/12/199619)  Yücel, E., Doğan, F., Öztürk, M., "Porsuk Çayında Ağır Metal Kirlilik Düzeyleri ve Halk Sağlığı İlişkisi. Ekoloji (Çevre Dergisi), 17: 29-32 (1995), 01/12/199520)  Yücel, E., Öztürk, M., Doğan, F., "Kütahya'da Hava Kirliliği Sorunu" Ekoloji (Çevre Dergisi), 15: 40-44 (1995), 01/12/199521)  Yücel, E., "Leptodictyum humile (P.-Beauv.) Crum'nin Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri", Ekoloji (Çevre Dergisi), 14: 19-22 (1995), 01/12/199522)  Bereket, G., Yücel, E., "Eskişehir'de Trafik Orijinli Ağır Metal Kirliliği", Doğa Türk Kimya Dergisi, 14, 4: 266-271 (1990), 01/12/1990________________________________________Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler________________________________________1)  Işık, G., Yücel, E., (2016). Plants Considered as Non-Wood Products in Forests Around Eskisehir, Symposium on Euroasian Biodiversity. 2016 Antalya Türkiye (Poster bildiri), 15/06/20162)  Işık, G., Yücel, E., Biological and Ecological Characteristics of a Monotypic Relict Endemic Species: Dorystoechas hastata (Lamiaceae), Symposium on Euroasian Biodiversity. 2016 Antalya Türkiye (Sözlü bildiri), 15/06/20163)  Işık, G., Hilooğlu, M., Sözen, E., Yücel, E., ISSR-PCR Optimisation for Genus Rubus Subsection Glandulosi (Rosaceae), Symposium on Euroasian Biodiversity. 2016 Antalya Türkiye (Sözlü bildiri), 15/06/20164)  Ceylan F. ve E. Yücel, "Düzce ve Çevresinin Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otları ve Besin Öğesi Değerleri" 2. Uluslararası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Düzce, 12/12/20155)  Uysal, I., Yücel, E., Gücel, S., Öztürk, M. “Nutrient Turnover Studies on the Monumental Platanus Orientalis Trees” International Conference “APPLIED ECOLOGY: PROBLEMS, INNOVATIONS” 7-10 May, 2015, Tbilisi-Batumi, GEORGIA., 06/05/20156)  Altay, V., Yarcı, C., Yucel, E., Kücük, M., Öztürk, M. “An Overview of the Swamp Forests of Turkey”. International Conference “APPLIED ECOLOGY: PROBLEMS, INNOVATIONS” 7-10 May, 2015, Tbilisi-Batumi, GEORGIA., 06/05/20157)  Yücel E., "Biological Diversity and Eskişehir/Turkey", 2015 World Wood Day Symposium, Eskişehir/Turkey (2015)., 23/03/20158)  Yücel E., "Dye plants of Eskişehir", Seres’14 III International Ceramic Glass Porcelain Enemal Glaze and Pigment Congress, 15/10/20149)  Yücel, E.,"Türk Dünyası Biyoçeşitliliği ve Koruma Stratejileri" Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları Sempozyumu ve Tıbbi Bitkiler Sergisi, Tebliğler Kitabı, 25-26 Kasım 2013,11-16 Eskişehir-Turkey, 25/11/201310)  Yücel. E.,Ayan, S., Sıvacıoğlu, A., "Evaluation of CITES and RTE (Rare, Threatened and Endemic)Species in the FSC (Forest Stewardship Council)Certification Projects in Turkey" International Conference Forest certification and protection from illegal logging – International and Russia aspect, St. Petersburg Rusya, ICFFI News Number 16 November 2013, 11., 13/11/201311)  Ak A., Yücel E., Ayan S., “Relationship Between Seed Germination and Catalase Enzyme Activity of Abies Taxa From Turkey ”, 14th International Fir Symposium 2012, Kastamonu/Turkey 12-14 September 2012., 14/09/201212)  Köse, Y.B., Yücel, E., "An Investigation on Comparison of Ecological and Biological Properties of Two Endemic Centaurea Species For Turkey (Centaurea lycia And Centaurea luschaniana)", In: Proceedings Volume 2, (Ed. H. Gökçekuş, International Conference on Environment: Survival and Sustainability 19-24 February 2007 Near East University, Nicosia-Northern Cyprus), 659-670 (2009)., 01/06/200913)  Yücel,E., Özkan, K., Soydam, S., "Ecotoxicologal Effect of Some Different Alkaline Metal Salts (NACL, KNO3) and Strong acid (HCL, H2SO4) Concentration on Germination of Cedrus libani Seeds", In: Proceedings Volume 2, (Ed. H. Gökçekuş, International Conference on Environment: Survival and Sustainability 19-24 February 2007 Near East University, Nicosia-Northern Cyprus), 651-658 (2009), 01/06/200914)  Çelik, S., Özkan, K., Yücel, E., "Ecology of Centaurea solstitialis subsp. solstitialis L." , In: Proceedings Volume 2, (Ed. H. Gökçekuş, International Conference on Environment: Survival and Sustainability 19-24 February 2007 Near East University, Nicosia-Northern Cyprus), 565-570 (2009), 01/06/200915)  Celik,S., K. Ozkan, E. Yücel, "Ecology Of Centaurea solstitialis subsp. solstitialis L", International Conference on Environment: Survival And Sustainability, Near East University, Nicosia - Northern Cyprus, 19-24 February (2007)., 19/02/200716)  Yücel, E., Yılmaz, G., "Consumption of Some Rumex Species As Food İn Turkey." Iv. International Congress of Ethnobotany, 21-26 August 2005 İstanbul, Proceedings Of The Iv. International Congress of Ethnobotany, Xx-Xx (2006), 05/08/2006, 05/08/200617)  Yücel, E., "Farklı Tuz (NaCl), Nitrat (KNO3) ve Asit (H2S04) Konsantrasyonlarının Pinus sylvestris ssp. hamata Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi", The second International Balkan Botanical Congress, (2000), 01/12/200018)  Yücel, E.; Öztürk, M.: "Origanum sipyleum L. 'nin Otokolojisi Üzerine Bir Çalışma", In (Eds.) Ashurmetov, O., Khassanov, F., Salieva, Y., V Plant Life in Sout-West And Central Asia, Vth International Symposium, Tashkent-Uzbekistan 1998, 201-204 (2000), 01/12/200019)  Yücel, E.; Öztürk, M.: "Türkiye Pinus nigra subsp. pallasiana Ormanlarının Geobotanik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma", V.Plant Life in Sout-West And Central Asia, Vth International Symposium, Tashkent-Uzbekistan 1998, 196-200 (2000), 01/12/200020)  Yücel, E., "Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata)'da Gelişim Farklılıklarının Gövde Modellerinde İzlenmesi",1st Int.Sym. on Protection of Natural Environment&Ehrami Karaçam, Kütahya,740-754,23-25th Sept.1999, 01/12/199921)  Yücel, E., "Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata)'ın Coğrafik Varyasyonları (I)" 1st Int.Sym. on Protection of Natural Environment&Ehrami Karaçam, Kütahya,730-739,23-25th Sept.1999, 01/12/199922)  Yücel,E.,"Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata)'ın Tohum Çimlenmesi Üzerinde farklı Tuz ve Asit Konsantrasyonlarının Etkileri",1st Int.Sym. on Protection of Natural Environment&Ehrami Karaçam,Kütahya,722-729,23-25th Sept.1999., 01/12/199923)  Yücel, E., "The Effects of Ecological Factors on The Growth Properties Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata (Acat.) Yaltırık.", IV. Plant Life of South West Asia, Ege University Press 2, İzmir: 725-740 (1996), 01/12/199624)  Yücel, E., "İç Anadolu Bölgesinde (Eskişehir) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Topluluklarının Analitik ve Sentetik Özellikleri Üzerine Araştırmalar (1)". In (Anon.) International Symposium on Pinus brutia Ten., Papers/Bildiriler: 19-27 (1993), 01/12/199325)  Öztürk, M., Türkan, İ., Dalgıç, R., Çelik, A., Yılmaz, M., Yücel, E., "Ağır Metaller Canlılar İçin Bir Yükmü ?". In (Ed.) Kiziroğlu, İ., II. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Desen Ofset A.Ş. Ankara: 134-140 (1992), 01/12/199226)  Yücel, E., Yılmaz, G., Hatipoğlu, A., “Ecotoxicological effects of some different heavy metal compounds’ (CdCl2, PbCl2 and CuCl2) concentrations on the seed germination, growth of seedling and mitotic cell division of Salvia candiddissima Vahl. subsp. occidentalis” , Internatonal Conference on Plants & Environmental Pollution, Kayseri/Turkey, 6-11 July 2009. 113p., (2009).27)  Yücel, E., Hatipoğlu, A., Yılmaz, G., Çelik, S., “The Effects of Copper (CuCl2) on Mitotic Cell Division of Lebanon Cedar (Cedrus libani A. Rich.)”, Internatonal Conference on Plants & Environmental Pollution, Kayseri/Turkey, 6-11 July 2009. 77 p., (2009).28)  Gücel, S.,Öztürk, M., Yücel, E., “Spartium junceum as a biomonitor of heavy metal pollution alongside the İzmir-Aydın highway, Turey”, Internatonal Conference on Plants & Environmental Pollution, Kayseri/Turkey, 6-11 July 2009. 20 p., (2009).29) Yücel, E. Hashemi, Z., An Ethnobotanical Studying On Edible Wild Plants Of Northwestern Of Iran, International Symposıum On Bıodiversity and Edible Wild Species, Antalya/Turkey, 3-5 April 2017. ________________________________________Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler________________________________________3)  Öztürk, M., Yücel, E., Gücel, S., Sakçalı, S., Aksoy, A. 2008. "Plants as Biomonitors of Trace Elements Pollution in Soil" Chapter 28, In Ed. Prasad, M. N. V. Trace elements as contaminants and nutrients: consequences in ecosystems and human health. John Wiley & Sons Inc. 721-735 p. DOI: 10.1002/9780470370124.ch28,         28/08/2008-Print ISBN: 97804701809521)  Öztürk, M., Özdemir, F., Yücel, E., "An Overview of the Environmental Issues in the Black Sea Region", Scientific, Environmental, and Political Issues in the Circum-Caspian RegionVolume 29 of the series NATO ASI Series pp 213-226, Kluwer Academic Publishers, Netherlands: 213-226,(1997), 01/12/1997In. Edt. Michael H. Glantz, Igor S. Zonn, ISBN: 978-94-010-6316-6 (Print) 978-94-011-5502-1 (Online)2)  Öztürk,M.,Yücel,E.,Yarcı,C.,Çelik,A.,Aksoy,A., "Plant Diversity in The Turkish Black Sea Region and Strategies For its Conservation".In (Eds.) Kotlyakov V., Uppenbrink M., Metreveli V.,Conservation of the Biological Diversity as a Prerequisite for Sustainable Development in the Black Sea Region, Volume 46 of the series NATO ASI Series pp 155-173Kluwer Academic Publishers, London: 155-173. (1998), 01/12/1998ISBN: 978-94-010-6149-0 (Print) 978-94-011-5114-6 (Online)________________________________________Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler________________________________________1)  Gürcan A, Yücel E., "Kentsel Alanlarda Süs Bitkisi Olarak Kullanılan Zehirli ve Alerjen Bitkiler" Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi" 26-29 Aralık 2016, Konya,, 26/12/20162)  Yücel E. ve A. Ayşe, "Arpa Çeşitlerinde Ağır Metal Stresinin Antioksidan Enzim Seviyeleri Üzerine Ekotoksikolojik Etkileri (Poster)" 22 ci Ulusal Biyoloji Kongresi, (Özetler Kitapçığı ), 23-27 Haziran 2014, 28/06/2014, 28/06/20143)  Yücel E. ve M. Şen, "Kızılcığın (Cornus Mas) Doğal ve Aşılı Populasyonları Arasında Meyvede Yağ, Selüloz ve Azot Oranlarının Karşılaştırılması (Poster)" 22 ci Ulusal Biyoloji Kongresi, (Özetler Kitapçığı ), 23-27 Haziran 2014, 28/06/2014, 28/06/20144)  Yücel E. ve Z. Çoban, "Pinar (Cistus laurifolius) Bitkisinin Etnobotanik ve Ekolojik Özellikleri ile Bazı Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (Poster)" 22 ci Ulusal Biyoloji Kongresi, (Özetler Kitapçığı ), 23-27 Haziran 2014, 28/06/20145)  Yücel E. ve G. Işık, "Türkiye’de Süs Bitkisi Olarak Yetiştirilen Alerjen Odunsu Bitkiler (Sözlü bildiri)" 22 ci Ulusal Biyoloji Kongresi, (Özetler Kitapçığı ), 23-27 Haziran 2014, 28/06/20146)  Yücel M. ve E. Yücel,"Endüstriyel Kaynaklı Ağır Metal Kirliliğinin Buğday Çeşitleri Üzerindeki Ekotoksikolojik Etkileri" İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu,(17-19 Ekim 2012), 17/10/20127)  "Tıbbi Bitki Islahı Ve Yetiştiriciliği" Bitkilerle Tedavi Sempozyumu, 5-6 Haziran 2010, 1-19, Zeytinburnu-İstanbul., 06/06/20108)  Yücel, E., Ocak, A., Özkan, K., Soydam, S., Türkiye’de Süs Bitkileri Olarak Yetiştirilen Ağaçlar Ve Çalılar. Iıı. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım 2006 İzmir, In: Eds. Özzambak, E., Zeybekoğlu, E., Iıı. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 450-461 (2008), 04/04/20089)  Yücel, E.,Çiçek, İ., Köse, Y. B., Edirnelioğlu, E., Elazığ’da Süs Bitkisi Olarak Yetiştirilen Ağaç Ve Çalıların Kentsel Ekoloji Açısından Değerlendirilmesio. Iıı. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 8-10 Kasım 2006 İzmir, In: Eds. Özzambak, E., Zeybekoğlu, E., III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 294-303 (2008), 14/03/200810)  Yücel, E., “Kent Ormancılığının Önemi ve Eskişehirden Bir Örnek” 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan 2004 Ankara, 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi Bildiriler , 551-555 (2004), 09/04/200411)  Yücel, E., "Impotance of Urban Forestry and an Example From Eskişehir (Turkey)" 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, Ankara: Poster. 551-555 (2004), 09/04/200412)  Yücel,E., Tunay, M., "Nazilli (Aydın) İlçesi ve Köylerinde Yenen Yabani Bitkiler". In (Anon.) Program ve Özetler Kitapçığı. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara-Turkey, BP13, 10 s. Poster. (2000), 01/12/200013)  Yücel,E., Uryan, B., Batal, B., "Isatis glauca ssp. glauca ' nın Tohum Çimlenme Özellikleri". In (Anon.) Program ve Özetler Kitapçığı. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara, EÇP04, 22 s. Poster. (2000), 01/12/200014)  Yücel, E., "Enso Tipi Tüplü Fidanlar İle Çıplak Köklü Fidanların Tutma ve Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi", Türkiye-Finlandiya Ormancılık Projesi Sempozyumu 8-10 Kasım 1999, Antalya. 1-15., 01/12/199915)  Yücel, E., "Veronica thymoides ssp. pseudocinerea (Scrophulariaceae)'nın Yerörtücü Bitki Olarak Kullanılabilirliği", In (Anon.) Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. 176-181. (1999), 01/12/199916)  Yücel, E., "Ehrami Karaçam'ın [Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata (Acatay) Yaltırık] Türkiye İçin Önemi". In (Ed.) Fevzi Coşkun 1. Tavşanlı Araştırmaları Sempozyumu, Tebliğler Kitabı, Uyum Ajans Ankara, 353-370 (1995), 01/12/199517)  Yücel, E., Öztürk, M., Mısırdalı, H., "Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea 'ın Tohum Çimlenme Ekolojisi", In (Anon.) XII Ulusal Biyoloji Kongresi, Botanik Seksiyonu Cilt 1 Sözel Bildiriler, 1: 39-43 (1994), 01/12/199418)  Yücel, E., "Ehrami Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata (Acat.) Yalt.)' ın Tohum Çimlenme Ekolojisi". In (Anon.) XII Ulusal Biyoloji Kongresi, Botanik Seksiyonu Cilt 1 Sözel Bildiriler. 1: 33-38 (1994), 01/12/199419)  Öztürk, M., Güvensen, A., Yücel, E., "İç Mekanlarda Kirlilik Sorunu ve Bitkilerin Rolü". In (Kara, S.) Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu İkinci Ulusal Sempozyumu, Eskişehir: Sözel Bildiri: 286-295 (1993), 01/12/199320)  Öztürk, M., Güvensen, A., Yücel, E., "Doğayı Koruma Yönünden Hava Kirleticilerin Ekosistemlere Etkisi". In (Kara, S.) Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolu İkinci Ulusal Sempozyumu. Eskişehir: Sözel Bildiri. 265-271 (1993), 01/12/1993________________________________________Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler________________________________________1)  Yücel, E., “Türkiye'de Yetişen Tıbbi Bitkiler Tanıma Klavuzu”, Türmatsan, 234 sayfa, ISBN 978-975-93746-8-6, Eskişehir (2014), 10/06/20142)  Yücel E., "Türkiye’nin Çayır, Mera ve Ormanlarının Zehirli Bitkileri 1", Arkadaş Basım, 92 sayfa, ISBN 978-975-93746-7-9, Ankara, 22/05/20123)  Yücel, E., "Ağaçlar ve Çalılar 1 (Trees and Schrubs 1)", 2ci Baskı, Türmatsan, Eskişehir, 301 sayfa, (2012), 15/04/20124)  Yücel, E.,"Ekoloji Laboratuvarı 1 (Arazi ve Laboratuvar Uygulama Kılavuzu)" Alf Dijital Baskı, 140 Sayfa, ISBN 978-975-93746-6-2,Eskişehir., 10/11/20105)  Yücel E.,"Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği" A.Ü.Yayın No. 2101, A.Ü. Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, 241 sayfa, ISBN 798-975-06-0782-0,, 15/10/20106)  Yücel E., "Ekoloji" İn:Genel Biyoloji, 218-236 s., Eskişehir, (2009), 15/10/20097)  Yücel E., "Populasyon ve Yapısal Özellikleri", İn:Ekoloji, 40-57 s., Eskişehir (2009), 15/10/20098)  Yücel, E., Unay, N., “Çifteler İlçesinde Dıda Olarak Tüketilen Yabani Bitkilerin Tüketim Biçimleri ve Besin Öğesi Değerleri”, Cetemenler Dijital, 116 sayfa,Eskişehir (2008), 15/10/20089)  Yücel, E., “Mihalıççık İlçesinin Tıbbi Bitkileri 1”, Cetemenler Dijital, 311 sayfa, Eskişehir (2008), 01/02/200810)  Yücel, E., “Türkiye'de Yetişen Tıbbi Bitkiler 1”, Cetemenler Dijital, 418 sayfa, Eskişehir (2008), 01/01/200811)  Yücel, E., "Türkiye’de Yetişen Çiçekler ve Yerörtücüler I". Etam Matbaa Tesisleri, Eskişehir, 357 sayfa, (2002), 01/12/200212)  Yücel, E., "Ebe Karaçamın (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneriana) Biyolojik ve Ekolojik Özellikleri", Birlik Ofset Matbaacılık, Eskişehir, 119 sayfa, (2000), 01/12/200013)  Yücel, E., "Canlılar ve Çevre". In (Ed.) Özata, A., Biyoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 1083, Eskişehir: 823-109. (1999), 01/12/199914)  Yücel, E., "Ehrami Karaçam [Pinus nigra subsp. pallasiana var. pyramidata]'ın Doğal Yayılışı ve Ekolojik Özellikleri", Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 847, Fen Fakültesi Yayınları No. 2, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 153 sayfa, (1995), 01/12/199515)  Yücel, E., Yaltırık, F., Öztürk, M., "Süs Bitkileri (Ağaçlar ve Çalılar) Ornamental Plants (Trees and Shrubs)", Anadolu Üniversitesi Yayınları No.833, Fen Fakültesi Yayınları No.1, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 183 sayfa, (1995), 01/12/1995________________________________________Diğer Yayınlar________________________________________1)  Yücel, E., "Kutup Çölleri, Kutup ve Tayga (Bölüm 24)". Yeri: Bitki Biyolojisi. 2004. Çeviri Editörü: K. ISIK. Palme Yayinevi, Ankara, ss: 398-411. (Çevirisi yapilan orijinal kitap: L.E. GRAHAM, J.M. GRAHAM, L. W. WILCOX. 2003. Plant Biology, Prentice Hall, New Jersey, 497 pp), 2004 (Çeviri)., 15/05/20042)  Yücel, E., "Ekolojinin İlkeleri ve Biyosfer (Bölüm 23)". Yeri: Bitki Biyolojisi. 2004. Çeviri Editörü: K. ISIK. Palme Yayinevi, Ankara, ss: 376-397. (Çevirisi yapilan orijinal kitap: L.E. GRAHAM, J.M. GRAHAM, L. W. WILCOX. 2003. Plant Biology, Prentice Hall, New Jersey, 497 pp), 2004 (Çeviri)., 15/05/20043)  Yücel, E., Uryan, B., Çelik, S., "Bozuk Ekosistemlerin Ağaçlandırılmasında Uygun Fidan Tipi ve Türünün Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", A.Ü. Fen Fakültesi Derg, Sayı 5: 1-18, (2001), 01/12/20014)  Yücel, E., "Eskişehir Yöresi Yaban Güllerinin (Rosa spp.) Doğal Yayılışı ve Ekolojik Özellikleri". A.Ü. Fen Fakültesi Derg, Sayı 6, 15-32 (2001), 01/12/20015)  Yücel, E., Çelik, H., Öztürk, M., "Orman Yangınlarının Orman Toprakları Üzerindeki Etkileri ve Kütahya'dan Bir Örnek" Tabiat ve İnsan Dergisi, Sayı 4: 30-35 (2001), 01/12/20016)  Yücel, E., Magil, R. E., "Eskişehir Bölgesi Karayosunları (Musci) Üzerine Bir Araştırma", A.Ü. Fen Fakültesi Dergisi, Sayı 3: 43-50 (1997), 01/12/19977)  Yücel, E., "Türkiye'nin Ekonomik Değere Sahip Bazı Bitkilerinin Tohum Çimlenme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma" Anadolu Üniv. Fen Fakültesi Derg., Sayı 2: 35-47, (1996), 01/12/19968)  Yücel, E., Öztürk, M., "Ağaç ve Çalı Türlerinde Görülen Kirlilik Zararları Üzerine Bir Çalışma" Tabiat ve İnsan Dergisi, 30, 2: 7-14 (1996), 01/12/19969)  Yücel, E., "Sideritis germanicopolitana subps. germanicopolitana ve Sideritis germanicopolitana subsp. viridis'in Tohum Çimlenme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", Anadolu Üniv. Fen Fakültesi Derg., 2: 61-73 (1996), 01/12/199610)  Yücel, E., "Ehrami Karaçam'ın (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acat.) Yaltırık) Doğal Yayılışı", A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt IV,Sayı 1,93-118, (1992), 01/12/199211)  Yücel, E., "Eskişehir'de Yetiştirilen Ağaç ve Çalıların Kentsel Ekoloji Açısından Değerlendirilmesi (1), A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, IV, 1: 93-118 (1992), 01/12/199212)  Yücel, E., Tokur, S., "Eskişehir Yöresi Bazı Brydae Alt Sınıfı Türleri Üzerinde Floristik Çalışmalar", A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, 1: 9-16 (1989), 01/12/198913)  Yücel, E., "Pinus nigra var. pallasiana pyramidata ormanı milli park olmalıdır", Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl 22, Sayı 4, 5-9 s, (1988), 01/12/198814)  Yücel, E., Şahin. Y., "Eskişehir ve yöresi Bazı Carabidae (Cloeptera) Türlerinin Morfolojisi ve Ekolojisi Üzerine Çalışmalar 1", A.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi ,25-29 s, (1988), 01/12/198815)  Yücel, E., “Eber Gölü ve Yaban Ördekleri”. Tabiat ve İnsan Dergisi, 21/4: 34-39 (1987), 01/12/198716)  Yücel, E., “Eber Gölü ve Yaban Kazları”. Tabiat ve İnsan Dergisi, 21/3: 34-39, (1987), 01/12/198717)  Yücel, E., "Türkiye Tabiyatını Korumada Biyolojik Savaşın Önemi", Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl 19, Sayı 3, 22-25 s, (1985), 01/12/1985________________________________________Sergiler________________________________________1)  Yücel, Ersin. "Mihalıççık ve Çevre Köylerinin Tıbbi Bitkileri" Fotoğraf Sergisi" İlçe meydanı, Mihalıççık Şehit Münir Yıldızak Çok Programlı Anadolu Lisesi, 22Ekim-26 Kasım 2016, Mihalıççık-Eskişehir, 22/10/20162)  "Eskişehir’in Ekonomik Değer Taşıyan Tıbbi Bitkileri" Fotoğraf sergisi, A.Ü. Fen Fak., 13/04/20163)  Yücel, Ersin. "Eskişehir’in Tıbbi Bitkileri Fotoğraf Sergisi" Tıbbi Bitkiler Fotoğraf Sergisi, 26 Aralık 2014, A.Ü. Fen Fakültesi Sergi Salonu,, 26/12/20144)  Yücel, Ersin."Hoşgeldin Bahar Dönemi" Çiçek Fotoğrafları Sergisi, A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sergi Salonu, 24 Şubat- 21 Mart 2014,Eskişehir, 24/02/20145)  Yücel, Ersin. "Türkiye’nin Süs Bitkileri (Yerörtücü Bitkiler)" A.Ü. Öğrenci Merkezi Fuayesi/Eskişehir, 10-17.01.2014. (FOTOĞRAF SERGİSİ), 10/01/20146)  Yücel, Ersin. "Tıbbi Bitkiler Fotoğraf Sergisi" Uluslararası Türk Dünyası Çevre Sorunları Sempozyumu ve Tıbbi Bitkiler Sergisi, 25-26 Kasım 2013,Eskişehir-Turkey, 25/11/20137) Eskişehir’in Önemli Bitkileri ve Turizm, Fotoğraf Sergisi, 20-30 Nisan, Turizm Fakültesi Fuaye alanı, Eskişehir, 20/04/2017________________________________________Diğer Sanatsal Etkinlikler________________________________________1)  Yücel, Ersin. "Dünya’daki Bitki Türlerinden 17’si Sadece Eskişehir’de Yetişiyor" Röportaj, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, 36-40 s., 15/08/20142)  Yücel, Ersin. "Hakem Kurulu Üyesi". 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, (ESOGU) 23-27 Haziran 2014 Eskişehir, 27/06/20143)  Yücel, Ersin. "Eskişehir Florası ve İkliminin Tarihsel Geçmişi" (Panel) Kongre Merkezi, Kırmızı Salon/Eskişehir, 09/05/20144)  Yücel, Ersin. "Türkiye’nin Süs Bitkileri (Yerörtücü Bitkiler)" A.Ü. Öğrenci Merkezi Salon 2009/Eskişehir, 10.01.2014. (SEMİNER), 10/01/20145)  Yücel, Ersin. "Botanik Bahçelerinin Sosyoekonomik Açıdan Önemi" Öğrenci Merkezi/Eskişehir, 10/09/20136)  Yücel, Ersin. "A.Ü. Botanik Uygulama ve Araştırma Birimi tanıtım ve etkileşim semineri" Eczacılık Fakültesi Toplantı Salonu/Eskişehir, 14/06/20137)  Yücel, Ersin. "A.Ü. Botanik Uygulama ve Araştırma Birimi tanıtım ve etkileşim semineri" Kongre Merkezi, Kırmızı Salon/Eskişehir, 13/06/20138)  Yücel, Ersin. "Botanik Bahçelerinin Turizme Katkısı", A.Ü.Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi, Odunpazarı/Eskişehir (Konferans), 17/04/20139)  Yücel, Ersin. "Eskişehir'in Önemli Doğa Alanları", Anadolu Üniversitesi, Öğrenci Merkezi, Tepebaşı/Eskişehir (Konferans), 28/11/201210)  Yücel, Ersin. "Eskişehir’de Flora Turizminin Yapılabilirliği Ve Botanik Bahçelerinin Önemi", Anadolu Üniversitesi, Kongre Merkezi, Tepebaşı/Eskişehir(Konferans), 24/05/201211)  Yücel, Ersin. "Kentsel Alanlarda Süs Bitkisi Olarak Kullanılan Zehirli ve Alerjen Bitkiler", A.Ü. Fen Fakültesi, Kongre Merkezi Mavi Salon/ Eskişehir (Konferans), 19/04/201212)  Yücel, Ersin. "Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanmada Temel İlkeler", Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi, Odunpazarı/Eskişehir(Konferans), 20/10/201113)  Yücel, Ersin. "Eskişehir Çevresinde Biyolojik Çeşitliliğin Turizm Açısından Önemi", Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi, Odunpazarı/Eskişehir(Konferans), 26/04/201114)  Yücel, Ersin. “Biological Diversiy and Conservation” ISSN: 1308-5301 Print; ISSN: 1308-8084 Online, Editör., 15/08/200815)  Yücel, Ersin. "Kentsel Ekosistemlerin Alerjen Bitkileri", Anadolu Üniversitesi, Öğrenci Merkezi, Tepebaşı/Eskişehir (Konferans), 29/03/201316)  Yücel, Ersin. "Gıda olarak Tüketilen Yabani Otların Önemi", Turizm Araştırma ve Uygulama Birimi, Odunpazarı/Eskişehir(Konferans), 21/12/201117) Eskişehir’de Biyolojik Çeşitlilik Turizmi, A.Ü. Turizm Fakültesi Amfi II, (Seminer) Tepebaşı/Eskişehir 20/04/2017________________________________________Ulusal ve Uluslararası Projeler________________________________________1)  Ticareti yapılan tıbbi bitkilerin kültüre alınma ve çoğaltım yöntemleri. A.Ü. YATP- projesi No. 1605F510., 03/06/20162)  Kıymetli metal (Mg, Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Ag ve Pb) iyonlarının sıvı çözeltilerden Menta x piperita ektraktları ile biyosorbsiyonu, (KOSGEB), 02/12/20153)  Kıymetli metal (Mg, Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Ag ve Pb) iyonlarının sıvı çözeltilerden Menta x piperita ektraktları ile biyosorbsiyonu, (ATAP), 29/07/20154)  Batı Anadolu’da yetişen boya bitkilerinin ticarileştirilme potansiyelinin belirlenmesi. YATP No. 1505F320, 15/06/20155)  Botanik Bahçesi İçin Gerekli Bitki Gen Kaynaklarının Belirlenmesi, AÜ. BAP Projesi No.1404F173, 05/06/20146)  Botanik bahçesi kurmak için gerekli ön hazırlık çalışmalarının ve makro planların yapılması ve yaşam boyu eğitim kapsamında bitki tanıtım materyali hazırlanması. AÜ. BAP Projesi No. 1306F274, 17/09/20137)  MCF-7 Meme Kanseri Hücre Dizilerinde Cistus laurifolius Ekstraktının Sitotoksik ve Antiproliferatif Etkileri, Anadolu Üniversitesi. BAP Projesi No. 1303F057, 02/05/20138)  Düzce ve çevresinde gıda olarak tüketilen yabani bitkilerin tüketim biçimleri ve besin öğesi değerleri” . Anadolu Üniversitesi. BAP. Projesi No. 1110F165, 04/01/20129)  Erzincan Kemaliye Bölgesinde Yok Olduğu Düşünülen 3 Endemik Bitki Türünü Tehdit Eden Genetik ve Bazı Ekolojik Faktörlerin Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi No. 110T912, 02/02/201110)  "Rubus L. Cinsi Glandulosi Subseksiyonunun Ekolojik Genetiği" , AÜ. BAP Projesi No. 1001F04 (2010-2012)., 06/05/201011)  Centaurea L. Cinsi Psehelloideas (Bois.). Sosn Seksiyonuna Ait Türlerin Ekolojik Özellikleri”, AÜ. BAP Projesi No. 041017 (2004-2006)., 200612)  Eskişehir çevresinde yayılış gösteren bazı endemik Salvia türleri arasındaki genetik varyasyonun RAPD markörler kullanılarak incelenmesi. AÜ. BAP Projesi No. 011072, 06/12/200413)  Centaurea L. Cinsi Phalolepis (Cass.) DC. Seksiyonunun Taksonomik ve Ekolojik Özellikleri” , AÜ. BAP Projesi No. 011042, (2001-2003)., 200314)  Mihalıççık İlçesi'nin (Eskişehir) Florası. AÜ. BAP Projesi No. 991022, 2000, 01/12/200015)  Ebe Karaçamı (Pinus nigra subsp. pallasiana var. şeneriana)'nın Ekolojik Özellikleri, AÜ. BAP Projesi No. 981008, 1999, 01/12/199916)  Eskişehir Yöresi Yabani Gül (Rosa spp.) Türlerinin Doğal Yayılışı ve Ekolojik Özellikleri, Anadolu Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, No. 96/2, 1997, 01/12/199717)  Yangınların Orman Ekosistemi Üzerindeki Etkileri ve Yangınla Bozulan Alanların Yeniden Kazanma Yöntemleri. AÜ. BAP Projesi No. 95/2, 1995, 01/12/199518)  Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Tüketim Biçimleri ve Gıda İçeriklerinin Belirlenerek Turistik Tesislerde Kullanıma Kazandırılması. AÜ. BAP Projesi No. 1207F114. 2012-201619) Bitkisel sabit ve uçucu yağlar ile droglardan yeni formülasyonların geliştirilmesi ve üretimi, ATAP, Proje No. 2811, 25.01.2017________________________________________Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler________________________________________1)  TEMA (Türkiye erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı ), 04/05/20142)  Türkiye Ormancılar Derneği, 17/07/20123)  Uluslararası Ekoloji Topluluğu INTECOL Üyeliği, 01/01/19994)  İngiliz Ekoloji Topluluğu Üyeliği, 01/01/19935)  Amerika Ekoloji Topluluğu Üyeliği, 01/01/19936)  Uluslararası Bryolojist Topluluğu Üyeliği, 01/01/19877)  Orman Mühendisleri Odası, 1981________________________________________Başarı ve Ödüller________________________________________1)  2001 TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 25/07/20012)  2001 TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 14/02/2001________________________________________Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler________________________________________1)  BİY 214 Genel Ekoloji2)  BİY 529 Peyzaj Ekolojisi3)  BİY 515 Orman Ekolojisi4)  BİY 616 Biyocoğrafya5)  BİY 412 Bitki Coğrafyası6)  BİY 522 Ekosistemlerin İncelenme Yöntemleri7)  BİY 333 Bitki Ekolojisi8)  BİY 419 Biyolojik Uygulama I9)  BİY419 Biyolojik Uygulama I10)  BİY425 Süs Bitkileri11)  ÇYA109 Ağaç Teknolojisi12)  BİY 547 Orman ve Park Ağaçları13)  BİY 641 Toprak Bilimi,14)  BİY 627 Ekofizyoloji15)  BİY654 Ekolojik Genetik16)  BİY649 Bitki Genetik Kaynakları17)  BİY 327 Tıbbi Bitkiler18)  BİY 423 Çevre Biyolojisi19)  BİY 101 Genel Biyoloji I20)  OAÖ513 Öğretmenlik Uygulaması21)  THU203 Topluma Hizmet Uygulamalar22)  BİY 552 Bitki Bilimi23)  OAÖ532 Biyoloji Ders Kitabı İncelemesi24)  OAÖ532 Biyoloji Ders Kitabı İncelemesi25)  BİY204 Tohumlu Bitkiler26) BİY486 Türkiye Flora ve Faunası27) GMS455 Yenen Yabani Otlar 28)  UBJ902 Uzmanlık Alan Dersi29) TAB202U Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği BİY234 Genel Ekoloji Laboratuvarı________________________________________


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |